Covid-19 Aşı süreci

      Covid-19  aşısı da tüm dünyada yine adaletsizlikleri gözler önüne koymaya devam ediyor. Dünya genelinde yaşanan gelir dağılımı eşitsizliği covid-19 pandemisi ile birlikte daha net bir şekilde kendisini göstermeye başladı.  Bir çok fakir  ülkede henüz aşılama başlamadığı için ölümlerdeki artış oranları kontrol altına alınamıyor. İnsan haklarının sözde kaldığı, eşitlik kavramının ve adaletin hiçe sayıldığı bir düzende yine burjuvazinin ve oligarşik sistemlerin erkleri aşı seçmece oynarken, halkın ölümden başka bir seçeneğinin kalmadığı aşikar bir şekilde görülmeye devam ediliyor.