Sinoplu Diyojen Uluslararası Karikatür Yarışması

Jürisinde yer aldığım, Sabahattin Ali Portreleri Konulu 1. Sinoplu Diyojen Uluslararası Karikatür Yarışması…

SİNOPLU DİYOJEN 1. ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI”
1- Yarışma amatör ve profesyonel bütün dünya sanatçılarına açıktır.
2- Yarışmanın konusu; “Sabahattin Ali Portreleri” olarak belirlenmiştir.
Sabahattin Ali hakkında bilgi için:
3- Yarışmaya katılacak eserlerde teknik serbesttir. Eserler daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
4- Sabahattin Ali, Sinop için simgesel bir değerdir. Tarihi Sinop cezaevinde tutsak olması ve dilden dile dolaşan “Aldırma Gönül” şiirini burada yazmış olması önemlidir. Şimdi Sinop’ta O’nun portrelerini konu eden uluslararası bir yarışmanın düzenlenmesi Sinop’un ve dünya sanatçılarının ona bir selam duruşudur…
Yarışmaya katılan portrelerde Sabahattin Ali’nin fiziksel karakterinin yanında toplumcu, ilerici, eleştirel, gerçekçi yazarlığı… haksızlıklara, baskıya başkaldıran edebiyatçı/aydın niteliği de öncelikli olarak aranacaktır.
5- Katılımcılar istedikleri sayıda eser gönderebilirler. Ancak bir çizere birden fazla ödül verilmez.
6- Gönderilecek karikatürler en fazla A3 (29,7 cm x 42 cm) boyutunda, 300 dpi çözünürlüğünde ve jpg formatında olmalıdır.
7- Yarışmaya katılacak eserler 10 Şubat 2022 tarihine kadar e-posta yoluyla; “sinopludiyojencartoons@gmail.com” adresine gönderilmelidir.
8- Eserlerle birlikte bütün sanatçılar adını, posta adresini, telefonunu, e-mail adresini, kısa özgeçmişini ve bir adet fotoğrafını da göndermelidirler.
9- Yarışmanın sergisi ve ödül töreni Sinop’ta, Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde 2022 yılı Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecektir. Törene katılanların yol masrafları kendilerine ait olacak, konaklamaları karşılanacaktır.
10- Ödüller:
Birincilik Ödülü: 8.000 TL/Plaket
İkincilik Ödülü: 5.000 TL/Plaket
Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL/Plaket
5 Adet Başarı Ödülü: Plaket
Çeşitli Kurumların Vereceği Özel Ödüller: Plaket
11- Seçici kurulda; heykel sanatçısı Eşref Baş (Türkiye), karikatür sanatçıları Altan Özeskici (Türkiye), Aşkın Ayrancıoğlu (Türkiye), Behiç Ayrancıoğlu (Türkiye), Erhan Yaşar Babalık (Türkiye), Ivailo Tsvetkov (Bulgaristan), Marian Avramescu (Romanya), Murat Özmenek (Türkiye), Musa Keklik (Türkiye) ve Oleksiy Kustovsky (Ukrayna) bulunmaktadır.
12- Yarışmaya katılan karikatürler ödül alsın ya da almasın, yarışmayı düzenleyen kurumlar tarafından, Sergi, Afiş, Kitap, Albüm, e-Albüm, Takvim, Broşür, vb. yayınlarda kullanılabilir. İnternet ortamında yayımlanabilir. Bunun dışında eserlerin tüm yayın hakları sanatçılara aittir.
13- Yarışma sonuçları, Sabahattin Ali’nin doğum günü olan 25 Şubat’ta açıklanacaktır.
14- Yarışmaya katılan karikatüristler yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.
15- Yarışma; Sinop Belediyesi, Sinop Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği ile Sinop Yazarlar, Şairler ve Sanatçılar Derneği tarafından düzenlenmektedir…
DIOGENES OF SINOPE, 1st INTERNATIONAL CARTOON COMPETITION”
1- The competition is open to amateur and professional artists from all over the world.
2- The subject of the competition; It has been determined as “Sabahattin Ali Portraits”.
For information about Sabahattin Ali:
3- The technique is free of charge for the works that will participate in the competition. The works must not have received an award in any competition before.
4- Sabahattin Ali is a symbolic value for Sinop. It is important that he was imprisoned in the historical Sinop Prison and that he wrote the circulating poem “Aldırma Gönül” here. Now, the organization of an international competition on his portraits in Sinop is a salute to him by Sinop and world artists…
In addition to the physical character of Sabahattin Ali in the portraits participating in the competition, his socialist, progressive, critical and realistic writings… the writer/enlightenment who rebelled against injustices will also be sought first.
5- Participants can submit as many works as they want. However, more than one award cannot be given to an artist.
6- The cartoons to be sent must be in maximum A3 (29.7 cm x 42 cm) size, 300 dpi resolution and jpg format.
7- The works that will participate in the competition can be sent by e-mail until February 10, 2022; It should be sent to the address “sinopludiyojencartoons@gmail.com”
8- Along with the works, all artists must send their name, postal address, telephone, e-mail address, short CV and one photograph.
9- The exhibition and award ceremony of the competition will be held at Sabahattin Ali Cultural Center in Sinop in May 2022. Travel expenses of the participants will be their own and their accommodation will be covered.
10- Awards:
First Prize: 8.000 TL/Plaque
Second Prize: 5.000 TL/Plaque
Third Prize: 3.000 TL/Plaque
5 Achievement Awards: Plaque
Special Awards from Various Institutions: Plaque
11- In the selection committee; sculptor Eşref Baş (Turkey), cartoonists Altan Özeskici (Turkey), Aşkın Ayrancıoğlu (Turkey), Behiç Ayrancıoğlu (Turkey), Erhan Yaşar Babalık (Turkey), Ivailo Tsvetkov (Bulgaria), Marian Avramescu (Romania), Murat Özmenek ( Turkey), Musa Keklik (Turkey) and Oleksiy Kustovsky (Ukraine).
12- The cartoons participating in the competition (whether they receive an award or not) are published by the institutions organizing the competition, such as Exhibitions, Posters, Books, Albums, e-Albums, Calendars, Brochures, etc. available in publications. It can be published on the Internet. Apart from this, all publishing rights of the works belong to the artists.
13- The results of the competition will be announced on February 25, the birthday of Sabahattin Ali.
14- The cartoonists participating in the competition are deemed to have accepted the above conditions.
15- Competition; It is organized by Sinop Municipality, Sinop History and Culture Research Association and Sinop Writers, Poets and Artists Association.